Wieke Peereboom Coachpraktijk: subtiel, puur en transparant

Vanuit een analytisch vermogen heb ik een heldere kijk op een situatie en loop ik niet veroordelend maar liefdevol mee op jouw pad en geef ik terug wat ik zie. Ik ga verder waar anderen stoppen…

Wie is Wieke

Mijn naam is Wieke Peereboom. De geboorte van mijn zoon heeft mijn leven verrijkt. Later in het jaar dat hij geboren is, op mijn verjaardag, heb ik een spirituele ervaring gehad. Daarna zag ik mijn leven fragment voor fragment als bij een filmrolletje aan me voorbij gaan. Tot het klaar was en ik in het ‘nu’ was. Ik voelde licht en liefde. Een soort wedergeboorte. En toen is mijn spirituele weg begonnen. Ik ben daarna meteen lid geworden van de dierenbescherming. Besefte ineens dat de dieren in hun kwetsbaarheid van de mens afhankelijk zijn. Wat “als vanzelf” daarop volgde, was mijn interesse in wat er in mensen omgaat en waar men niet zo makkelijk over praat.

Bij een coachsessie kijk ik naar het geheel. We gaan samen kijken naar hoe jij vrijer, waarachtiger in het leven kan staan en ook dit heeft een werking op jouw verbinding met anderen, het grotere geheel.

Vrijwilligerswerk met mensen ging ik doen. Dit bestond uit één op één contact. Jaren later, via mijn werk binnen de Rijksoverheid heb ik een empowermenttraining gevolgd.

Op de eerste dag van deze training werd duidelijk dat met het gaan begeleiden van mensen ik weer naar mijn innerlijke stem zou luisteren. Hier heb ik gehoor aan gegeven. Het volgen van een coachopleiding en daarna diverse andere opleidingen.

Ook begeleid ik groepen en teams.

Alles op de juiste tijd
Zo heb ik een cliënte gehad die bij de laatste afspraak haar pijn durfde aan te gaan. Pijn is iets waar we vaak tegen vechten, we willen het niet en houden onszelf daardoor gevangen. Ook hoor ik met regelmaat van cliënten dat zij trajecten hebben doorlopen bij één of meer psychologen maar niet datgene hebben ervaren wat er gebeurt als ze met mij in contact zijn.  Dat wil niet zeggen dat wat ze hebben ervaren bij de psycholoog niet heeft geholpen. Mogelijk is de tijd hierin van belang. Alles op de juiste tijd.

Analyseren, confronteren, tot inzicht begeleiden
Bij een cliënt vroeg ik tijdens onze afspraak naar de familieachtergrond van hem. Terwijl hij vertelde, viel mijn oog op een schilderij aan de muur dat als het ware tussen ons in hing. Met het vertellen van zijn verhaal ging mij iets dagen. Kijkend naar het schilderij vroeg ik door en toen liet ik hem er naar kijken. Het was zijn verhaal, uitgebeeld. Een confrontatie die inzicht bracht.

Ons innerlijke kind

Op een moment in ons leven hebben we het contact met ons innerlijke kind, ons pure Zelf, opzijgezet. Maar je kunt ervoor kiezen hoe je nú leeft. Weer in je kracht staan, leven vanuit je hart. Het contact met het innerlijke kind, het pure Zelf opnieuw vorm geven.

Weer contact krijgen met jouw innerlijke kind, jouw pure Zelf is mijn rode draad met coachen.